Magyar Forex Társaság

Tagbankok

ÁKK – Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe
BNP Paribas Hungary Branch
CIB Bank Zrt.
Erste Bank Zrt.
Eximbank Zrt.
Gránit Bank Zrt.
ING Bank Magyarországi Fióktelepe
KDB Bank Európa Zrt.
KELER Zrt.
K&H Bank Zrt.
Magyar Bankholding Zrt.
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Magyar Nemzeti Bank
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
UniCredit Bank Zrt.

Tagsági információ (Hogyan lehetsz tag?)

A Társaság rendes (nemzetközi), pártoló és tiszteletbeli tagokkal rendelkezik.

A tagoknak kötelező érvénnyel el kell fogadniuk a Társaság Alapszabályát és az ACI The Financial Markets Association célkitűzéseit.

Rendes tag

Rendes (nemzetközi) taggá csak olyan természetes személy válhat, aki legalább két éve hitelintézetben, bankközi pénzügyi közvetítőnél deviza-, pénz-, vagy tőkepiaci tevékenységet végez, irányít, vagy ezeket kiegészítő, lebonyolító feladatokat lát el, és írásos nyilatkozattal megerősíti, hogy megismerte és elfogadja a Társaság alapszabályát.

Természetes személy esetén írásbeli kérelem benyújtása nélkül automatikusan rendes (nemzetközi) taggá válik az, aki sikeresen megfelelt az ACI által szervezett és a Társaság által (anyagilag) támogatott szakmai vizsgák (ACI Diploma, ACI Dealing Certificate, ACI Operations Certificate) valamelyikén. A tagfelvételekről a titkár tájékoztatja a közgyűlést minden évben, a Társaság rendes közgyűlésén.

Pártoló tag

Pártoló taggá a következő természetes és nem természetes személyek válthatnak:

  1. Olyan természetes személy, amely korábban rendes tag volt, de jelenleg nem végez aktívan bankközi pénzügyi közvetítőnél deviza-, pénz-, vagy tőkepiaci tevékenységet.
  2. Olyan természetes személy, amely közvetett kapcsolatban áll bankközi pénzügyi közvetítőnél végzett deviza-, pénz-, vagy tőkepiaci tevékenységgel. Ide tartoznak – nem teljes körűen – a pénzügyi piacokkal kapcsolatos jogi, oktatási, tanácsadási, compliance, felügyeleti és kockázatkezelési tevékenységek, és írásos nyilatkozattal megerősíti (1. sz. melléklet), hogy megismerte és elfogadja a Társaság alapszabályát.
  3. Olyan nem természetes személy, amely üzletszerűen deviza-,-pénz-, vagy tőkepiaci tevékenységet végez, vagy a pénzügyi rendszer működését támogató vagy abban résztvevő szervezet, társaság, és írásos nyilatkozattal megerősíti, hogy megismerte és elfogadja a Társaság alapszabályát.

Tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli taggá olyan természetes személy válhat legalább összesen 10 év rendes tagság után, aki munkájával kiemelkedő mértékben támogatta a Társaság céljait. A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai jelölik és választják meg e tagságra. Ha rendes tag válik tiszteletbeli taggá, akkor nem veszi el a rendes tagsággal járó jogait.

A tagfelvételről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.